აქვა გეო
მიზანი

კომპანია ”აქვა გეო”-ს მიზანია უნიკალური ბუნებრივი თვისებების მქონე ქართული წყალი წარმოების მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებით უცვლელად მიიტანოს მომხმარებლამდე.


კომპანია მიზანად ისახავს მაღალი ხარისხის ქართული, უნიკალური, არაგაზირებული, მინერალური წყლის წარმოება-ჩამოსხმას, რეალიზაციასა და პოპულარიზაციას, როგორც ადგილობრივ, ასევე საექსპორტო ბაზარზე.